Voor wie is watercoaching

Watercoaching richt zich op het coachen van vrouwen van 50 jaar en ouder met een werk-gerelateerde coachvraag. Daarnaast vrouwen die stressklachten of burn-out-klachten ervaren.

We moeten steeds langer werken. Zo rond de 50 kun je op een kruising komen, terugkijkend naar wat is geweest, maar ook vooruit naar de toekomst. Je vraagt je af waar je kansen liggen en wat je nog wilt bereiken. Het kan lijken alsof kansen  minder groot zijn. Je flexibiliteit neemt af, je tempo wordt lager, allemaal natuurlijke processen bij het ouder worden, maar ze worden vaak niet herkend/onderkend.

De vraag kan zich opwerpen: “Hoe blijf ik duurzaam inzetbaar en kan ik naar tevredenheid mijn werk blijven uitvoeren”.

Met watercoaching wil ik  samen met jou investeren in het ontwikkelen van nieuwe perspectieven in het volgende gedeelte van je loopbaan.

Stress en burn-out: Tijdens de coaching,  richt ik mij op het vroegtijdig herkennen van signalen m.b.t. stress en burn-out, het analyseren van de oorzaken van stress, het oplossingsgericht, effectief en constructief coachen naar een vitale en gezonde leefstijl. Samen met jou, en indien gewenst met je werkgever/bedrijfsarts  stel ik een (her)integratietraject, (met terugvalpreventie).

Mijn stijl van coachen is altijd oplossingsgericht.