Tarieven en werkwijze

Voorafgaand aan het coachingstraject vindt een intakegesprek plaats, hieraan zijn geen kosten verbonden. Het intakegesprek duurt maximaal een uur. Duidelijk wordt wat de coachvraag is, welke mogelijkheden er zijn om aan de coachvraag te werken.

Mocht de coachvraag niet binnen mijn expertise vallen dan geef ik dit aan. De coachee maakt een inschatting of er voldoende basis en aansluiting is met de coach  om een coachtraject aan te gaan.

Wanneer de coachee en de coach tot overeenstemming komen wordt door de coach een contract opgesteld. Gemiddeld bestaat een coachtraject  uit vier tot acht sessies van één tot anderhalf uur.

Coachkosten per uur €75,- exclusief BTW

Coachkosten per uur varend coachen €90,- exclusief BTW

Voor informatie of vragen neem vrijblijvend contact op.

TIP: Ga na (CAO) of de kosten voor een coachtraject door de werkgever worden vergoed, dit valt onder studiekosten en/of duurzame inzetbaarheid. Voor ZZP-ers/ondernemer/particulier zijn de kosten veelal aftrekbaar van de belasting. Kijk voor informatie op de site van de belastingdienst of neem contact op met de belastingadviseur.