Het coachen

20160925_124529-2

Watercoaching wil door beweging weer op gang brengen wat stil lijkt gevallen, waardoor je antwoord kunt vinden op je loopbaangerichte coachvraag en/of stress en burn-out klachten. Daarbij is het van belang dat je zelf de verantwoordelijkheid en regie neemt én houdt over je eigen leven.

Coaching aan het water is één van de mogelijkheden. De beweging kan bestaan uit gesprekken, bijvoorbeeld gesprekken die je “wakker schudden”-> onorthodoxe interventies. Tijdens de gesprekken maak ik gebruik van bewustzijnsoefeningen, associatieoefeningen, creatieve interventies zoals schrijven of schilderen, de theorie van Caluwe en/of een combinatie van werkvormen.20160323_104717_resized-1

“Door contact te maken met het creatieve kind krijg je zicht op wat je enthousiast maakt”

De beweging kan ook bestaan uit varen op waterHet hangt af van je voorkeur én van de weersomstandigheden. Misschien voel je je op het water vrijer en spreekt daarom coaching op het water je aan. Het kan ook zijn dat je moeilijk los kan laten en zelf de regie wilt houden en zie je coachend-varen daarom juist als een uitdaging.

Een derde mogelijkheid is coaching op de eigen locatie. 

Kernwoorden bij coaching:

  • Methodisch werken
  • Bewustwording
  • Aandacht voor wat er is
  • Een veilige omgeving waarin geleerd en geëxperimenteerd kan worden
  • Vertrouwdheid,
  • Het ongedachte scheppen
  • Gebaseerd op respect
  • Beweging
  • Onorthodox coachen -> ontregelen
  • Coachen op basis van evenwaardigheid